Genom HälsingeHambon har många utländska kontakter knutits. Med grupper från Mongoliet, Österrike, Polen, Tjeckien, Jugoslavien, Rumänien, Italien och USA. Med de nordiska länderna har utbyte skett vid flera tillfällen.Julmarknaden på Träteatern på Stenegård tillsammans med Järvsö Hembygdsförening är alltid välbesökt.